Thursday, October 28, 2010

EMPAT KERANA EMPAT

EMPAT DIKENAL DENGAN EMPAT:
 • Pengarang kerana karangannya
 • orang alim kerana jawabnya
 • orang bijaksana kerana perbuatannya
 • orang yang tabah kerana kesanggupan bertahan

EMPAT ALAMAT BODOH:
 • berteman dengan orang bodoh
 • banyak perbuatan berlebih-lebihan
 • tak dapat mengunci rahsia
 • memandang ringan kebaikan orang lain

EMPAT MENUNJUKKAN AKAL:
 • menyukai ilmu pengetahuan
 • tenang sikapnya
 • tepat jawabnya
 • banyak benarnya

EMPAT PERKARA MENUNJUKKAN SEORANG AHLI SIASAT
 • tak berubah mukanya kerana kritik
 • tajam matanya melihat kesempatan
 • dapat memilih pendapat yang berbeza-beza
 • senyum mukanya berhadapan dengan lawan

EMPAT SEMPURNA KERANA EMPAT
 • sempurna ilmu kerana amal
 • sempurna agama kerana takwa
 • sempurna amal kerana niat
 • sempurna kehormatan diri kerana wibawa

EMPAT TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI EMPAT
 • rakyat tidak dapat dipisahkan dari politik
 • tentera tidak dapat dipisahkan dari pimpinan
 • suatu pendapat tidak dapat dipisahkan dari musyawarah
 • suatu azam tidak dapat dipisahkan dari istikharah

EMPAT HILANG KERANA EMPAT
 • hilang nikmat kerana tidak bersyukur
 • hilang kekuatan kerana mencari musuh
 • hilang kekuasaan kerana kelalaian
 • hilang kesempatan kerana memandang entengkata-kata hikmat HAMKA

No comments:

Post a Comment