Thursday, October 28, 2010

EMPAT KERANA EMPAT

EMPAT DIKENAL DENGAN EMPAT:
  • Pengarang kerana karangannya
  • orang alim kerana jawabnya
  • orang bijaksana kerana perbuatannya
  • orang yang tabah kerana kesanggupan bertahan

EMPAT ALAMAT BODOH:
  • berteman dengan orang bodoh
  • banyak perbuatan berlebih-lebihan
  • tak dapat mengunci rahsia
  • memandang ringan kebaikan orang lain

EMPAT MENUNJUKKAN AKAL:
  • menyukai ilmu pengetahuan
  • tenang sikapnya
  • tepat jawabnya
  • banyak benarnya

EMPAT PERKARA MENUNJUKKAN SEORANG AHLI SIASAT
  • tak berubah mukanya kerana kritik
  • tajam matanya melihat kesempatan
  • dapat memilih pendapat yang berbeza-beza
  • senyum mukanya berhadapan dengan lawan

EMPAT SEMPURNA KERANA EMPAT
  • sempurna ilmu kerana amal
  • sempurna agama kerana takwa
  • sempurna amal kerana niat
  • sempurna kehormatan diri kerana wibawa

EMPAT TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI EMPAT
  • rakyat tidak dapat dipisahkan dari politik
  • tentera tidak dapat dipisahkan dari pimpinan
  • suatu pendapat tidak dapat dipisahkan dari musyawarah
  • suatu azam tidak dapat dipisahkan dari istikharah

EMPAT HILANG KERANA EMPAT
  • hilang nikmat kerana tidak bersyukur
  • hilang kekuatan kerana mencari musuh
  • hilang kekuasaan kerana kelalaian
  • hilang kesempatan kerana memandang entengkata-kata hikmat HAMKA

No comments:

Post a Comment