Thursday, October 28, 2010

LARANGAN MENJADIKAN GOLONGAN KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN

    Allah melarang orang-orang yang beriman menjadikan pemimpin mereka dari golongan kafir meskipun mereka itu adalah bapak-bapak ataupun saudara dekat mereka. Allah pun memberikan ancaman berupa siksaan dan murka-Nya kepada orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin kerana perbuatan yang demikian merupakan bentuk dari kezaliman.
    Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman bahawa apabila bapak-bapak mereka, anak-anak mereka , suami ataupun isteri keluarga dan kerabat mereka , serta harta benda yang nereka miliki ataupun perdagangan yang mereka usahakan dan rumah-rumah tempat tinggal mereka lebih dicintai dan lebih diutamakan daripada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, nescaya Allah akan menimpakan suatu bencana yang datangnya tidak dapat diperkirakan.  Keran mereka adalah orang-orang yang fasik, Allah tidak akn memberikan hidayah-Nya.

  QS . At-Taubah, 9 : 23-24
  THE MIRACLE 15 in 1

No comments:

Post a Comment