Thursday, October 28, 2010

MENGIKUT PERINTAH RASULLULLAH

     Allah memberikan pernyataan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik bahawa andaikan mereka mempunyai kemahuan untuk beriman dan harapan untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasullullah, tentunya Allah menjadikan mereka dapat men-dengar.  Namun lantaran bakat mereka untuk menerima petunjuk Allah telah dikotori dengan noda-noda kemusyrikan dan kenifakan, tidak ada jalan lain lagi untuk mengarahkan bakat-bakat mereka untuk mendapat petunjuk.

     Seumpama Allah menjadikan mereka dapat memahami seruan Rasullullah itu, tentulah mereka enggan melaksanakan apa yang mereka dengar apalagi untuk mengamalkannya kerana di dalam hati mereka telah bersarang keingkaran dan kekafiran.
     Dalam Al-Quran surah Al-Anfal, 8:23. Allah menjelaskan tingkatan darjat orang-orang yang mendengarkan seruan Rasullullah, sebagai berikut:
  1. Ada orang yang sengaja tidak mahu mendengarkan seruan Rasullullah secara terang-terangan dan menyambutnya dengan permusuhan sejak semula kerana mereka merasa bahawa seruannya itu akan menghancurkan keyakinannya.
  2. Ada orang yang mendengarkan seruan Rasullullah tetapi tidak berniat untuk memahami dan memikirkan apa yang diserukan, seperti orang-orang munafik.
  3. Ada yang mendengarkan seruan Rasullullah dengan maksud mencari kesempatan untuk membantah dan menolaknya.
  4. Ada orang yang mendengarkan dengan maksud ingin memahami dan memikirkan seruan Rasullullah.  Namun , adakalanya ajaran Islam itu dijadikan bahan pembicaraan dan sasaran kritikan.
Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah.

No comments:

Post a Comment